Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Būvprojekta – tehniskā projekta sagatavošana un izstrāde elektroietaises 110/10kV apakšstacija Nr.105 ”Grīziņkalns” 10kV sadales rekonstrukcija Rīgā, Ata ielā 3. Elektroietaises pārbūves darbi